غدیر قم یا تاجگذاری اسلامی

در میان انبوه تبلیغات مربوط به سفر رهبر نظام ولائی به قم، یک تیتر کلیدی وجود داشت که در روزنامه وطن امروز از رسانه‌های شاخص هوادار دولت احمدی‌نژاد آمد: غدیر قم.

خیلی فکر کردم که معنای این تعبیر چیست. آیا بحث جانشینی مطرح بوده است؟ مثلا قرار بوده مجتبی خامنه‌ای جانشین پدر معرفی شود؟ آقای خامنه‌ای در یکی از سخنرانی‌هایش در قم – که همه آنها دارای اهمیت‌اند – به تعارف گفت که دوره او سپری شده است، اما بحثی از جانشینی نبود، اگر هم بود طبعا غدیر به جانشین خامنه‌ای باید بر می گشت نه به خود او.

در «غدیر قم» چنانکه همه خوانندگان روزنامه درک می‌کنند، اشاره و کنایه‌ای به ولایت علی خامنه‌ای وجود دارد؛ یعنی میان آن علی که در غدیر بود و این علی در قم مشابهتی برقرار شده است. این روشن است، اما باز هم مسئله غدیر بودن اجتماع قم، که خامنه‌ای آن را «حماسه» خواند، محل تامل است.

غدیر در تاریخ شیعه آغاز ولایت‌عهدی امام علی است. … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!