مانورهای نظامی برای مقابله با “فتنه اقتصادی”


همزمان با  اجرای قانون هدفمندی یارانه
ها از سوی دولت محمود احمدی نژاد و ابراز بی اطلاعی و نگرانی کارشناسان و
رسانه ها از نحوه اجرای این طرح، مقامات امنیتی، نظامی و انتظامی با اظهار
نظرهای مختلف از آمادگی نیروهای تحت امر خود برای مقابله با اعتراضات
احتمالی و “فتنه اقتصادی” خبرمی دهند. از سوی دیگر همزمان با این اعلام
آمادگی، نیروی های سپاه پاسداران، ارتش و نیروی انتظامی نیز با قرار گرفتن
در حالت آماده باش مانورهای مختلفی را در سطح کشور برگزار می کنند.

در همین باره روز گذشته فرمانده نیروی انتظامی به صراحت
اعلام کرد: “پليس آمادگي در برابر فتنه اقتصادي را دارد و داراي اشراف

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!