با همراهی ارکستر سمفونیک تهران در دهه 1960

نمونه‌ای از اجرای ئولین باغچه‌بان با ارکستر سمفونیک تهران به رهبری حشمت سنجری، آهنگساز ثمین باغچه‌بان، دهه ۱۳۴۰:

 

 هومن خلعتبری، رهبر اپرا، در گفت‌وگويی با رادیو زمانه، ئولین را «مادر اپرای ایران» نامید و ضبط منتشر نشده‌ای که از اپرای آتوسا با صدای این هنرمند به یادگار مانده را «اجرایی بسیار حرفه‌ای» خواند.

 


ئولین سال گذشته در  با پژمان اکبرزاده از «رادیو زمانه» گفت: «موسیقی کوبنده است. موسیقی زبان بسیار مؤثر و سازنده‌ای است. با موسیقی برخی درمان و برخی شکنجه می‌کنند. موسیقی سازنده، واقعاً مادر انسان است. من در یک جمعیت بهزیستی و آموزشی فرح پهلوی کار کردم. با بچه‌های یتیم کار کردم و دیدم که موسیقی، این‌ها را چگونه خوشبخت کرده و پرورش داده است.»

 ادامه

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!