نشریه سپاه احمدینژاد را به «تعرض به امام و رهبری» متهم کرد

ماهنامه پیام انقلاب، ارگان رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سخن محمود احمدی‌نژاد را در مورد «در راس امور نبودن» مجلس، «تعرض» به رهبران فعلی و سابق جمهوری اسلامی ایران دانست.

چندی‌پیش محمود احمدی‌نژاد در سخنانی با بیان اینکه «اكنون در قانون اساسي قوه مجريه بار اصلي اداره كشور را بر دوش دارد» گفته بود: «قوه مجریه قوه اول كشور است.»

ماهنامه «پیام انقلاب» در آخرین شماره خود، با یادآوری سخن بنیانگذار جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه «مجلس در راس امور است» نوشت: «تحلیل سطحی و کلمه ای و شکلی از فرمایشات گهربار امام امت و آن را به نحوی دگرگون ساختن که منافع عده ای قلیل را برای چند صباحی فراهم سازد، یک خطای جبران ناپذیر است.»

این ماهنامه که به صاحب امتیازی نمایندگی ولی فقیه در سپاه منتشر می‌شود، در ادامه پرسیده: «استنباطی چنین غلط و خطایی چنین آشکار برای چه صورت می گیرد؟ فقط برای آنکه سپری باشد در برابر نظارت و حساسی… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!