چرا وزارت خارجه بریتانیا به فارسی با شما گفتگو می‌کند؟

کار همیشه هم کار انگلیسی‌ها نیست. این را بری مارستن، سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا می‌گوید. او می‌گوید ایرانی‌هایی که این طور فکر می‌کنند این روزها هم به دیده تردید به بلاگ‌های فارسی وزارت خارجه نگاه می‌کنند که به مناسبت‌های مختلف مثل روز حافظ، مولانا، و ابن‌سینا یا فرستادن منشور کوروش به ایران منتشر می‌شوند. مارستن در این ویدئوبلاگ درباره اهداف وزارت خارجه از این بلاگ توضیح می‌دهد و از ایرانی‌ها می‌خواهد نظرات و پرسش‌های خودشون را مستقیماً و به فارسی به آدرس ایمیل او بفرستند: barry.marston@fco.gov.uk

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!