مُف مُفو ها

 

 

“اگر خيلي عرضه داريد، اوضاع كشورهاي خود را جمع و جور كنيد و به ملت‌هاي خود برسيد؛ شما ‌نمي‌توانيد آب بيني‌ خود را بالا بكشيد. “

 “بابا ملت ایران برای دفاع از خودش نیاز به موشکهای شما…”

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8908120692

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!