انتقاد وزارت امور خارجه ایران از وضعیت حقوق بشر در آمریکا

وزارت امور خارجه ایران گزارشی را در اختیار رسانه های این کشور قرار داده است که در آن از وضعیت حقوق بشر در آمریکا و نقض حقوق بشر توسط دولت این کشور انتقاد شده است.

در این گزارش آمده است که آمریکا علیرغم درخواست جامعه جهانی و سازمان ملل متحد هنوز بازداشتگاه های گوانتانامو و ابوغریب را نبسته است.

در این گزارش همچنین از دولت آمریکا به دلیل عدم پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک انتقاد شده و این کشور به عنوان “بزرگترین تولیدکننده و توزیع کننده فحشای کودکان” معرفی شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!