متن کتاب اول دبستان

متن کتاب اول دبستان ۸۹

الفبا از پ، و ،ل شروع میشه. بابا دیگه آب نمیده چون اداره آب و فاضلاب آب رو قطع کرده. دهقان فداکار پیر شده و دنبال چندر غاز مستمری از این اداره میره تو اون اداره. مرغا هورمون خوردن و خروس شدن ، خورسا مامانی شدن برای مرغا عشوه میان و ناز میکنن، سن ازدواج مرغا بالا رفته دیگه تخم نمیذارن . چوپان دروغگو عزیز شده و کلی طرفدار داره. شنگول و منگول بزرگ شدن و گرگ شدن، مامانشونم دو سه روزی رفته تایلند گیساشو ببافه. دارا و سارا رفتن فرانسه کبابی باز کردن. کوکب خانم رفته یه مایکروفر سامسونگ خریده و دیگه حوصله مهمونداری رو نداره و جواب تلفن رو هم نمیده.کبری موهاشو مش کرده و تصمیم گرفته دماغشو عمل کنه. روباه و کلاغ دستشون تو یه کاسست. حسنک گوسفنداشو فروخته و پیکان خریده مسافر کشی میکنه. آرش کمانگیر معتاد شده و دیگه سنگ هم نمیتونه پرت کنه. شیرین ، خسرو و فرهاد رو پیچونده وبا دوست پسرش رفته اسکی. رستم و اسفندیار اسباشونو فروختن و موتور خریدن میرن کیف قاپی. پتروس از بس با دوست دخترش چت کرده انگشت درد گرفته و دیگه نمیتونه انگشتشو بکنه تو سوراخ سد. خانواده آقای هاشمی دیگه بنزین ندارن برن مسافرت در ضمن دل خوشی هم از راه و سفر ندارن چون آخرین باری که تو راه گوشت کبابی خریدن چوپان دروغگو گوشت خر بهشون داده

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!