خمینی عرب بود

آب که سر بالا بره، قورباغه ابوعطا میخونه، میگویید نه، بفرمایید این شما و این حاج سید نصرالله.

“در ایران چیزی بنام تمدن پارسی یا ایرانی وجود ندارد، آنچه وجود دارد تمدن اسلامی است.”

راجع به بچه عرب بودن خمینی و “امام و حکیم ” بودن خامنه ای هم حرف میزند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!