رهبرالقاعده شبه جزیره عربستان،مسلمانان را به حمله به ایران فراخواند

انور عولقی، روحانی یمنی که به عنوان رهبر پیام ۲۳ دقیقه ای انور عولقی در
آغاز با فراخوان به حمله به آمریکا آغاز می شود. این روحانی یمنی در پیام
ویدئویی خود تأکید می کند برای حمله به آمریکاییها، نیازی به صدور فتوای
دینی نیست و مسلمانان می توانند بدون مشورت و جویا شدن نظر مراجع مذهبی
علیه آمریکا وارد عمل شوند.
وی که خود متولد آمریکا است و دارای تابعیت آمریکایی نیز هست سپس می افزاید
که منطقه از سویی با آمریکا و اسرائیل درگیر است و از سوی دیگر با ایران و
“چیزی نمانده که ایران هم سهم خود را از این کیک بردارد”.
به گفته این روحانی یمنی، رهبران ایران به دنبال خدمت به اسلام نیستند بلکه
طرحی”رافضی” (شیعی) و “فارسی” را دنبال می کنند که نخستین قربانی آن
مردمان کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهد بود.
انور عولقی که مخفیانه در یمن زندگی می کند و تحت تعقیب است، در پیام
ویدئویی خود ایران را متهم … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!