مرگ یک دانش‌آموز ایرانی به دلیل تنبیه معلم

ک دانش‌آموز مقطع تحصیلی راهنمایی در استان سیستان‌و‌بلوچستان در شرق ایران به دلیل تنبیه بدنی از سوی معلم‌اش، جان داد. به گزارش تلویزیون دولتی ایران، حال عمومی این
دانش‌آموز به دلیل ضربه کتابی که معلم به سرش زده، وخیم می‌شود و پس از یک
هفته بستری شدن در بیمارستان فوت می‌کند.
بنا بر این گزارش، معلم پس از آنکه متوجه شده این دانش‌آموز کتابش را به مدرسه نیاورده، اقدام به تنبیه بدنی وی کرده است. >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!