بازگشت تهران به سیاست های کوپنی دوران جنگ

بهمن حاج علی، رئیس ستاد بسیج اقتصادی کشور، نیز با بیان این مطلب که در صورت لزوم در زمان اجرای هدفمند کردن یارانه ها اعلام کالا برگ ( کوپن ) نیز ادامه خواهد داشت، گفت، «پیشنهاد ما این است که در اولین سال اجرای این قانون کالا برگ سه قلم کالای برنج، روغن و قند و شکر اعلام شود چرا این روش مطمئن ترین مسیر پرداخت یارانه است.»

روزنامه خبر در شماره روز شنبه ۲۲ آبان ماه، در گزارشی با عنوان «اقتصاد ایران از کوپن تا یارانه نقدی» به سخنان رئیس ستاد بسیج اقتصادی کشور پرداخته، و با اشاره به این موضوع، که «توزیع یارانه نقدی از نظر دولت راه حلی برای جبران هزینه های خانوار بعد از هدفمندسازی یارانه ها است و البته تداعی کننده سیاستهای کوپنی دولت در دوران جنگ است»، نوشت، «این سیاست اگرچه در نگاه اول به نظر مناسب می رسد ولی از دو جنبه مورد ایراد است. اول آن که دولت نمی تواند به طور دائمی به حفظ سطح قیمت ها بپردازد و البته مدیران دولتی به خوب…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!