پرونده مرتضوی به دادسرای کارکنان دولت رفت

احمد شفیعی دادستان انتظامی قضات به خبرگزاری کار ایران_ایلنا، گفته است که پرونده سعید مرتضوی دادستان سابق تهران برای رسیدگی به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده است.

به گفته آقای شفیعی، پرونده سه قاضی تعلیق شده مرتبط با پرونده کهریزک، برای ادامه رسیدگی و تحقیقات مقدماتی به دادسرای کارکنان دولت فرستاده شده است.

حکم تعلیق سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، معاون امنیت وقت دادستان تهران، و علی اکبر حیدری فر، دادیاری که دستور انتقال معترضان انتخابات ریاست جمهوری به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرد، روز ۲۴ مرداد ۱۳۸۹به دلیل تخلفاتشان در پرونده مربوط به بازداشتگاه کهریزک صادر شد.

روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری به بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران منتقل شدند و در جریان شکنجه های صورت گرفته در این بازداشتگاه، سه نفر از آنها به نام های… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!