مجلس احمدی‌نژاد را از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی برکنار کرد

با پیشنهاد محمدرضا باهنر و رأی موافق اکثریت مجلس، محمود احمدی‌نژاد از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی ایران کنار گذاشته شد.

به گزارش مهر، مصوبه جدید مجلس همچنین اختیار انتصاب رئیس کل بانک مرکزی و قائم‌مقام وی که پیش از این در اختیار رئیس‌ دولت بود را از او سلب کرده و از این پس اعضا مجمع عمومی بانک، رئیس کل و قائم مقام وی را تعیین میکنند.

پیشنهاد تغییر ترکیب و نحوه انتخاب مجمع عمومی بانک مرکزی از سوی محمدرضا باهنر، از نمایندگان اصو‌لگرای مجلس شورای اسلامی مطرح شد که با ۱۰۶ رای موافق، ۸۵ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع با موافقت نمایندگان روبه‌رو شد.

بر اساس مصوبه جدید، رئیس دولت از ریاست مجمع عمومی کنار گذاشته شد و دادستان کل کشور و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به همراه هفت اقتصاددان به ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی اضافه شدند.

محمود بهمنی به عنوان نماینده دولت و رئیس کنونی بانک مرکزی و از مخالفان تصویب … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!