زلزله‌اي به بزرگي 4.4 ريشتر استان كرمان را لرزاند

زلزله‌اي به بزرگاي 4.4 ريشتر در ساعت 16 و 49 دقيقه امروز سه‌شنبه 25 آبان منطقه
فارياب استان كرمان را لرزاند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!