نیجریه توقیف سلاح از ایران را به شورای امنیت ‘گزارش کرد’

اودین آجوموگوبیا به رویترز گفته است: “پس از انجام تحقیقات اولیه، دفتر نمایندگی دائم ما در نیویورک گزارش ضبط و بازرسی محموله سلاح از ایران را بر اساس وظایف خود در چهارچوب قطعنامه ۱۹۲۹ (سازمان ملل متحد) تسلیم کرده است.”

روز ۲۶ اکتبر، گزارش شد که ماموران امنیتی نیجریه در جریان بازرسی محموله های یک کشتی تجاری، سیزده کانتینر حاوی اسلحه و مواد منفجره را در بندر آپاپا، در شهر لاگوس، کشف کرده اند.

مقامهای نیجریه ای گفتند که این محموله در بنادر ایران در یک کانتینر با برچسب مواد ساختمانی بارگیری شده بود و صاحب آن یک بازرگان ایرانی بوده که نام او در فهرست افراد مشمول تحریم های بین المللی دیده نمی شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!