تخته کنید بساط حج رو

این بساط حج و این چیزارو عرب‌ها انداختن که هر سال یه خروار پول وارد مملکتشون بشه. چون کشورشون هیچی نداره که مردم به خاطرش پاشن برن. ما هم بدون یه ذره فکر کردن، دقیقا همون کاری که اونا می‌خوان رو انجام میدیم! این همه گرسنه تو کشور خودمون، این همه نیازمند

بر پایه تازه‌ترین آمار، بیش از یکصد هزار ایرانی برای حج به مکه رفته‌اند. نفری حتا دویست دلار هم خرج کرده باشند در جمع می‌شود بیست میلیون دلار! خدایا حداقل بیست میلیون دلار برای تویی که از رگ گردننزدیک‌تر و در قلب هستی و نه در بین چهار تکه سنگ در مکه!

کاملش اینجاس. بخون – عمل کن – به بقیه هم یاد بده

آیت الله پژمان 🙂

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!