لرستان

 

چه خنک , چه سبز
چه آشنا و مهربانانه
تابستان و عیدم با تو
چه پیچ و خم ها
چه سفرها با تو

تو عطر کودکی داری
لرستانی ,  لرستانی
ترا جویم در عمقِ خاطراتی
تو قلعه فلک والافلاکی
ملایری ,  بروجردی ,خرم آبادی

تو یادآور آن بازی کودکانه
نسیمت می برد مرا گاه
می نشاندم , می نشاندم
کنارِ مادر بزرگ و قلیونش

تو بانوانت زیبا , مردانت جوانمرد
تو لرستانی ,  لرستان

چه خنک , چه سبز
چه آشنا و مهربانانه
تابستان و عیدم با تو
چه پیچ و خم ها
چه سفرها که با تو

 

 

آناهید حجتی

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!