خزعلی:خدا را شکر ولی فقیه بر سر کار است نه شاه مستبد

دبیرکل بنیاد بین‌المللی غدیر گفت : من خدا را شکر می‌کنم که در این زمان به دنیا آمدم که امام، رهبری و مسلمین غیور را دیدم که ولی فقیه بر سر کار است نه شاه مستبد و مطابق احکام اسلام رفتار می‌شود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!