“آريل شارون ” با كلت كمري دو كودك فلسطيني را كشت


افشاگري كارگردان هلندي درباره وحشيگري شارون:   “آريل شارون ” با كلت كمري دو كودك فلسطيني را كشت

خبرگزاري فارس:
يك كارگردان هلندي فاش كرد كه نخست وزير اسبق رژيم صهيونيستي در جنايت
كشتار “صبرا و شتيلا ” در سال 1982 در اقدامي وحشيانه دو كودك فلسطيني را
به ضرب گلوله و از فاصله 10 متري كشته است.

به گزارش فارس به
نقل از روزنامه صهيونيستي هاآرتص، “جرج سلويتسر ” كارگردان هلندي فاش كرد
كه “آريل شارون ” نخست وزير اسبق رژيم صهيونيستي در سال 1982 دو كودك
فلسطيني را از فاصله 10 متري هدف گلوله كلت كمري خود قرار داده است.

پايگاه خبري الجزيره قطر با اعلام اين خبر تاكيد كرد كه اين افشاگري بازتاب وسيعي در فلسطين اشغال… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!