برنده ايرلندي جايزه صلح نوبل: آمريكا به عنوان اولين جنايتكار هسته‌اي حق اعتراض به برنامه صلح آميز ايران ندارد

به گزارش ايرنا از مالزي، آمريكا، ايران را نيز به بهانه اينكه در
تلاش براي دستيابي به بمب اتمي است و ممكن است منطقه را به آتش بكشد، تهديد
كرده و از تهديدات اسرائيل عليه اين كشور حمايت مي‌كند كه اين در حقيقت
به طور واقع به آتش كشيدن جهان است.

وي تصريح كرد: هنگامي كه اوباما مي‌گويد او مي‌خواهد جهاني بدون
سلاح‌هاي هسته‌اي داشته باشد اما توجهي به سلاح‌هاي هسته‌اي اسرائيل
نمي‌كند، اين نوعي تناقض محسوب مي‌شود و اين در حالي است كه اين كشور
برنامه‌هاي هسته اي ايران را تهديد براي جهان مي‌داند.

اين نويسنده ايرلندي تاكيد كرد: منشور‪ l945‬نورنبرگ مي‌گويد كه
تهديد يا استفاده از سلاح‌هاي هسته‌اي عملي جنايي است، بنابراين مقامات
هر كشوري به دنبال نگهداري سلاح‌هاي هسته‌اي بوده و يا بدنبال استفاده از
آن باشند نيز به عنوان يك تهديد براي جهان محسوب مي‌شوند كه آمر… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!