به سبک “ماموریت برای وطنم” شاه

یک

تفاوت فاحش بین آقا و امام است. ضمن اینکه جایگاه بالا و والا
و نفوذ کلام و برد سخنان حضرت امام(ره) از خصوصیات منحصر به
فرد و بارز ایشان بود که در رهبر بعدی قطعا نیست
. 


اما امام پیرمرد بود، گرچه استثنا هم بود و به همین دلیل در
چنین سن بالایی با استعداد بالا و هوش و ذکاوت بی‌بدیل امور را
اداره می‌کرد

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!