هواي آلوده چهارشنبه را در تهران تعطيل کرد

معاون عمراني استاندار با اشاره به قرار گرفتن هواي تهران در شرايط اضطرار
گفت: چهارشنبه تمام ادارات، سازمانها، بانك‌ها و دانشگاه‌ها و مدارس در
تهران تعطيل هستند.

استاندار تهران اعلام کرد: به دلیل پایداری
هوای آلوده، فردا همه ادارات دولتی، بانکها، سازمانها، نهادها، مدارس و
دانشگاههای شهر تهران تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته اضطراری آلودگی تهران در نشست دوشنبه شب خود
به دلیل پایداری هوای آلوده شهر تهران را در روز چهارشنبه سوم آذر تعطیل
اعلام کرد.

مرتضی تمدن استاندار تهران و رئیس کمیته اضطراری آلودگی هوای شهر تهران در
اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به علت تداوم شرایط آلوده هوای تهران و با توجه به
اعلام هواشناسی مبنی بر افزایش میزان آلودگی هوا در روز چهارشنبه این کمیته
تصمیم گرفت روز چهارشنبه سوم آذر همه ادارات دولتی، بانک‌ها، سازمان‌ها،
نهادها و مدارس و دانشگاه‌های … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!