تکرار سناریوی عراق

جورج بوش رئیس جمهوری سابق امریکا در خاطراتش می نویسد که اسرائیلی‌ها بارها از او خواستند که به تاسیسات هسته‌ای ایران و سوریه حمله کنند و سرانجام وی به پنتاگون دستور داد تا چگونگی حمله به ایران را در دستور کار خود قرار دهند ولی به دلیل اختلاف‌هایی که در در امریکا بر سر عواقب این حمله وجود داشت این برنامه به اجرا گذاشته نشد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!