گفت وگو با کاوه عادل، هنرمند و نویسنده

گفت وگو با کاوه عادل– یک رمان مصور دارم می نویسم و می کشم از دوران کودکی، انقلاب،
جنگ، مهاجرت و …. مادرم به من جرأت انجام این کار را داد. و البته کار
خانم ساتراپی هم جرقه ی این کار را در من زد و فکر کردم من هم شاید بتوانم
چنین کاری بکنم و البته سعی کردم شبیه کار ایشان نباشه چون کار ایشان
شاهکاره
>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!