برنامه پنجم؛ تربیت یک و نیم میلیون «بسیجی ویژه»

مجلس ایران در چهارچوب بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه قوانینی را به تصویب رساند که براساس آن دولت موظف شد زمینه تقویت نیروهای بسیج را فراهم آورد. تربیت حداقل یک و نیم میلیون نفر “بسیجی فعال و ویژه” از جمله این برنامه‌هاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به منظور “تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین” و حضور بیشتر “نیروهای مردمی در صحنه‌های امنیت و دفاع” و توسعه “امر به معروف و نهی از منکر”، دولت را موظف کردند که در چهارچوب برنامه پنجم‌توسعه‌، تسهیلات لازم را فراهم کند.

حضور نیروهای بسیج در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، انتقادات زیادی را در پی داشت. معترضان‌، حکومت را متهم به سواستفاده از این نیروها کردند.

میرحسین موسوی از رهبران معترضان نیز در بیانیه‌ای که سال گذشته به مناسبت سالروز تشکیل بسیج، منتشر شد، از “وابستگی” این نیروها به حکومت و “سرکوب مردم” انتقاد کرد: «قرار نبود بس…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!