رئیس بسیج زنان:ازخواهرانی که درجریان فتنه موردضرب وشتم قرارگرفتند دلجویی ميکنيم

روزنامه کیهان گفت وگوی مفصلی با اصلانی، رئیس بسیج جامعه زنان انجام داده است. به گزارش خبر آنلاین اهم مطالب این گفت وگو به این شرح است:
*در حال حاضر بیش از 300 هزار دانشجوی دختر بسیجی عضو بسیج جامعه زنان هستند؛ آن هم دانشجویان فرهیخته و اندیشمند.
*هم اکنون بیش از 2 میلیون نفر از زنان خانه دار در این سازمان عضو هستند .
*ما همگام با همه مردم، بویژه سازمان های مردم نهاد مربوط به زنان، بیانیه هایی را در جهت روشنگری و محکومیت اقدامات و جریان های فتنه صادر کردیم. شاید با بیش از پنجاه، NGO مربوط به زنان هماهنگی داشتیم تا بیانیه های مشترک صادر کنیم.
*تمام تلاش ما این بود که چهره واقعی سران فتنه برای مردم روشن شود که به حمدا… همین طور هم شد و مردم ما چهره واقعی آنان را شناختند.
* یکی از برنامه ها این بود که خواهران بسیجی از خواهران و زنانی که در جریان فتنه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و زخمی شده بودند عیادت کرده و دلجویی نمودند.<...

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!