شهلا جاهد به دار آويخته شد

به گزارش خبرنگار حوادث فارس، شهلا جاهد كه به جرم قتل لاله سحرخيزان از سال 81 تا كنون زنداني شده و به قصاص محكوم شده بود سرانجام لحظاتي قبل به دار مجازات آويخته شد.

حياط زندان اوين لحظاتي قبل از طلوع آفتاب دهمين روز از سومين ماه از سومين فصل سال سرانجام پس از سال‌ها شاهد پيچيده شدن طناب دار به گردن شهلا جاهد شد.

شهلا جاهد در 17تير سال 81 به اتهام قتل لاله سحرخيزان همسر ناصر محمد خاني در اين پرونده متهم شناخته شد و سرانجام پس از كش و قوس‌هاي فراوان حكم قصاص وي اجرا شد.

در طول اين سال‌ها جلسات متعددي براي حل و فصل اين موضوع و همچنين اخذ رضايت از خانواده ليلا سحرخيزان برگزار شد اما به گفته جابري قاضي واحد اجراي احكام شهلا جاهد خودش كمكي به پرونده خودش نكرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!