آهِِ گرفته

برایم از نوشتن بگو

از فرق کلمات

در وقت شکل گرفتن

عضلۀ زبان      

پیش از بیان

 

صدای خنده جهانی است

صدای آب

صدای جیر جیرک در شب

و صدای خروس

در وقت صلاة

 

چطور شد که صدا

به فرهنگ که رسید 

و به مرز

و به متون

 

-مذهبی و غیر –

 

یعنی هر جا که صدا حرف شد

مشت مشت تفسیر از راه رسید 

و نتیجه کشتن و جنگ شد

 

می خواهم کتابی سفید بنویسم

تمامی صفحات سکوت

شاید که به من بخندی

 

امّا

چیزی

نگو

 

بگذار که داستان

به خوبی تمام شود 

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!