آیت الله صافی گلپایگانی، از مراجع تقلید، اعزام زنان ورزشکار به خارج را “مایه شرمساری” دانست

آیت الله صافی گلپایگانی، از مراجع تقلید، اعزام زنان ورزشکار به مسابقات بین المللی را “مایه شرمساری” دانست و خواستار توقف آن شد.
در بازی های آسیایی چین که اخیرا برگزار شد، ۸۸ زن در کاروان ورزشی ايران حاضر بودند که در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه بود.
به گزارش رسانه های ایران، آقای گلپایگانی روز سه شنبه در دیدار با شماری از اعضای جامعه روحانیت شیراز همچنین “گناهان و بدحجابی‌ها” را از دلایل بروز خشکسالی در ایران دانست.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!