اجرا حکم قطع يد يکي از سارقين در کرمانشاه

حکم قطع يد يکي از سارقين در زندان مرکزي کرمانشاه اجرا شد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) رييس شعبه 107 جزايي کرمانشاه گفت: اين فرد که به اتهام سرقت محکوم به تحمل شش سال حبس شده بود در رمضان امسال با مرخصي از زندان خارج و پس از اتمام مدت مرخصي به زندان مراجعه نکرده بود و قريب يک سال فراري بود که در نهايت حين ارتکاب جرم دستگير و به 57 فقره سرقت اعتراف کرده بود.

در کيفر خواست صادره از دادسراي عمومي و انقلاب کرمانشاه براي اين فرد تقاضاي اجراي حد الهي شده بود که پس از اجراي تشريفات دادرسي در دادگاه جزايي، حکم قطع يد وي صادر و در زندان مرکزي کرمانشاه اجرا شد.

به هنگام اجراي اين حکم به دستور دادستان عمومي و انقلاب کرمانشاه، علاوه بر سارقين زنداني، نيروي انتظامي اشرار و اراذل و اوباش سابقه‌دار محلات را نيز به منظور مشاهده اجراي اين حکم و عبرت گرفتن از آن در زندان مرکزي کرمانشاه جمع کرده بود.

ا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!