ستون پنجم حمله به ایران

روزنامه چپگرای یونگه ولت از دیدگاهی متفاوت به انتشار اسناد اخیر ویکی لیکس نگریسته و می نویسد:

پنج روزنامه اروپائی و آمریکائی با قرار و مدار قبلی، همه با هم در یک جهت به حرکت در آمده اند. یکشنبه شب، ساعت هشت شب، بوقت اروپا، مجله خبری آلمانی اشپیگل، نیویورک تایمزآمریکائی، گاردین انگلیسی، لوموند فرانسوی و الپائیز اسپانیائی نخستین مقاله خود را در باره 251278 سند، بر صفحه آنلاین خود در اینترنت قرار دادند. همزمان با آن تعداد نسبتا کمی (8000)از دستورالعمل های وزارت خارجه آمریکا به نمایندگی های این کشور در خارج نیز منتشر شد. قرار است در روزهای آینده موضوعات دسته بندی شده، با تفسیر منتشر شود. در مورد زمانبندی انتشار اسناد میان هیئت های تحریریه این نشریات توافق شده و گویا جولیان آسانگ، رئیس ویکی لیکس نیز با این تقسیم بندی موافق بوده است. روز یکشنبه نشریه تلگراف چاپ لندن ادعا کرد که از بقیه برنامه هم باخبر است: روز سه شنبه اسناد … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!