چشم مشهدی ها روشن…!!ـ


چشم مشهدی ها روشن…!!ـ

دسامبر 1, 2010 بدست مسعود مشهدی

ــ لیلا بدو بیا ….بدو دیگه وامونده…! /ـ

ــ چیه عذرا…؟ /ـ

ــ نگا تو ای وبلاگه چی چیزای خوبی نویشته…! /ـ

ــ کوبیبینم…؟ /ـ

…………………………………..

باشگاه همسر یابی ؛شوهر یابی؛ متعه یابی و دوست یابی ویژه مشهدی ها توسط دکتر ازاده اریانپور تاسیس شد…!!ـ http://www.mashadiha.blogfa.com/

احاديثي درباره ازدواج موقت:ـ

امام صادق عليه السلام فرمودند: هر كسي كه ازدواج موقت كند و بعد غسل كند، از هر قطره‌اي كه از آب غسل مي‌چكد، خداوند هفتاد ملك را خلق مي‌نمايد كه تا روز قيامت براي او طلب آمرزش و بخشش نمايند و تا روز قيامت بر كسي كه از اين عمل دوري كند لعنت مي‌فرستند. وسائل الشيعه ج 14 ص 444-447

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله مي فرمايند: دو نفري كه ازدواج موقت مي نمايند هنگامي كه با هم صحبت مي كنند، كلام آن ها تسبيح خداوند است و هنگامي كه دست همديگر را گرفتند، گناهانشان از ميان انگشتانشان فرو مي ريزد. هنگامي كه يكي از آنان ديگري را مي‌بوسد، خداوند براي هر بوسه، ثواب يك حج و عمره را مي دهد و هنگامي كه ازهم جدا مي‌شوند خداوند براي هر دوي آنان به هر لذت و شهوتي كه برده اند، حسنه اي به بزرگي كوههاي بسيار بلند در نامه عملشان مي نويسد و هنگامي كه بلند شده و غسل كردند، خداوند گناهان آنان را مي بخشد و آبي بر مويي از موهايشان مرور نمي كند، مگر اينكه خداوند براي هريك از آن ها ده ثواب نوشته و ده گناه محو كرده و ده درجه بالا مي برد. پس پيامبر صلي الله عليه و آله فرمودند: و براي هر كسي كه پيوند بين آنها را ايجاد كرده باشد همين ثواب‌ها خواهد بود. و در ادامه فرمودند يك درهم (خرج براي) متعه ،از هزار درهمي كه درراه خدا خرج شود برتراست به خدا سوگند كه متعه برتر است و آن چيزي است كه قرآن دربارة آن سخن گفته و سنت بر آن جاري شده است. لئالي الاخبار ج 1 ص 244

…………………………………………………………………

ــ ای جان…ای جان…!! چی وبلاگ خوبی دره ای خانم دکتر…!!ـ

ــ مُگم لیلا تو دِلِت مِخه مَتعِه بری با ای همه ثواب…؟

ــ خوب اگه یک پسره رشید چشم عسلی خوش تیپ بشه خوبه که …!! اخ دستشه که بیگیرم تو دَستام هموجور تند تند گناهام از لای انگوشتام میریزه رو زمین…!! وقتی ماچُم مُکنه بره هر ماچ ثواب حج عُمره به پام نویشته مِره …!! وقتی لَبامِه مُمُکه ثواب حج واجب…!! اخی چقد دِلُم الان حج واجب مِخه …!!ـ

بعد اگه اونجاهامه بمالونه خدا هی تند تند ذخیره اخرتمه پُر مُکنه از ثواب…!! اخ مو دِلُم مِخه وقتی موره برد تو رختخواب کاری با مو بکنه که خدا یک کوهستان پر از کوهای بلند حَسَنه بینویسه تو نامه اعمالم…!! بعدشم که خوب کیف کردم با هم برم تو حموم غسل کُنِم بعد بهش بگم مو خیلی حج واجب دوست دِرُم بیا لبامه بُمُک …!! ایشالله تو هَمو حموم حاج خانوم مُرُم دیگه…!! اخرشم غسل بُکنِم واز هی هموجور که اب از لای موهام میریزه هی خدا بره هر چیکله اب ده تا اعمال خوب برام بینویسه…!! ای چی خدایه خوبیه ای خدا …نِشِسته او بالا هَمَش تو رختخوابُ تو حَموم به ما نِگا مُکُنه حَسَنه مینویسه…!!ـ

ــ اخ کجایی چش عسلی … بیا كه مَتعه دلش خون رَفت از دوریت…اخخخخخخخخخ!؟

ــ خدا مرگم بده … بره چی غش کردی عذرا…؟؟ …………………………..عذرا…؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!