به مناسبت شانزده آذر روز دانشجو

 

دانشجویان دانشگاه های کشور با انتشار بیانیه هایی به مناسبت شانزده آذر روز دانشجو، بر ادامه ی مبارزه ی آزادی خواهانه تاکید می کنند:
بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی: این کاخ استبداد را ویران خواهیم کرد
بیانیه دانشجویان معترض سبز دانشگاه علامه: به عاملین استبداد در دانشگاه که در برابر فشارهای نهادهای امنیتی، اقدام به قلع و قمع فعالان دانشجویی علامه و حاکم کردن فضای امنیتی بر دانشگاه نموده‌اند اعلام می‌کنیم، بیش از این نامتان را در تاریخ این دانشگاه ملازم نفرت دانشجویان و اساتید نگردانید.

همچنین نگاه کنید به : یادی از شانزدهم آذر روز دانشجو
 

 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!