بیگ بَنگ

میگویند جهان و همهٔ هستی‌ با یک انفجار بزرگ آغاز شد

…و من میگویم همه هستی‌ با یک انفجار کوچک پایان گرفت

اگر که ستار خان ترکید،

اگر که تهران ترکید،

اگر که پزشکی‌ قانونی ترکید،

اگر که بهشت زهرا ترکید،

اگر که یک جو انسانیت ترکید،

اگر که همه کائنات ترکیدند،

از آن روست که قلب این گنجشک کوچک

رنج پرواز همه سیمرغ‌های عالم را

به جان خریده است

و موج انفجار این قلب محزون

در شقیقهٔ زمان تا ابد تیر خواهد کشید….

قلب دختر 11 ساله از ترس پدر ترکید:

http://www.aftabnews.ir/vdcdxk0f5yt0fz6.2a2y.html

آذر ۸۹

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!