عبدالله شهبازی بازداشت شد

عبدالله شهبازی، پژوهشگر تاریخ ساکن شیراز که اخیرا به دلیل انتشار کتابی اینترنتی در مورد زمین‌خواری در استان فارس به تحمل یک سال و نیم زندان محکوم شده بود، بازداشت شد.

او خود در ساعت ۶:۳۱ عصر امروز چهارشنبه ۱۰ آذر (اول دسامبر) در وبسایت خود نوشت که دستگیر شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!