معمار آرمان های انقلاب 57

وقتی او را در جمهوری اسلامی دستگیر کرده
و به کمیته مشترک


(زندان توحید در جمهوری اسلامی)

بردند، به آن زندانبان جوان و لاغر اندامی
که با تمسخر”حاج آقا” خطابش کرده بود گفت:


«من به حج مشرف نشده ام، اما کربلای حسینی زیاد دیده ام. اسم
من نورالدین کیانوری است و دبیر اول حزب توده ایران هستم!».

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!