وزیر اطلاعات: آژانس اتمی جاسوس به ایران می فرستد

حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران، بازرسان آژانس بین المللی انرژی را به جاسوسی متهم کرده و گفته که ترور دو فیزیکدان ایرانی نیز نتیجه تحریم های سازمان ملل است.
آقای مصلحی گفته که در میان بازرسانی که آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بازرسی تاسیسات هسته ای به ایران می فرستد جاسوسان سرویس های بیگانه حضور دارند و آژانس باید پاسخگوی این اقدام خود باشد.
آقای مصلحی در حاشیه همایش ارتقای سلامت نظام اداری به خبرنگاران گفت، شورای امنیت سازمان ملل که تحریم هایی علیه ایران تصویب کرده در ترور اخیر دو فیزیکدان ایرانی مقصر است چون “نتیجه این تحریم ها افشای نام دانشمندان ایرانی است که آمریکا و انگلیس به دنبال آنها هستند.”
دوشنبه هشتم آذر، هنگامی که مجید شهریاری و فریدون عباسی دوانی، دو فیزیکدان ایرانی راهی محل کار خود در دانشگاه شهید بهشتی بودند هدف سوء قصد قرار گرفتند که بر اثر انفجار یکی از این بمب‌ها آقای شهریاری کشته… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!