چهار زندانی بامداد امروز در اصفهان اعدام شدند

بنا به گزارش های رسیده بامداد امروز شنبه ۱۳ آزار ماه چهار زندانی در زندان مرکزی اصفهان به دار آویخته شدند.
به گزارش خبرگزاري ايسنا و به نقل از روابط عمومي دادگستري اصفهان، نام و اتهامات زندانیان اعدام شده بدین شرح است:
۱. “عبداله –ن” به اتهام نگه داري و در معرض فروش قرار دادن ۴۹۵ گرم کراک
۲. “ظريف-د” به اتهام نگه داري مقدار نه کيلو و۴۵۰ گرم کراک ،
۳. “مسعود –ق” متولد ۱۳۵۱ ” به اتهام جاسازي و حمل ۲۶۱ (گرم؟) کراک(محکوم به اعدام و مصادره اموال) و
۴. “بختيار-س” متولد ۱۳۴۵ به اتهام نگه داري۷۴ کيلو و ۸۰۰ گرم کراک وحمل و نگه داري۵۶ کيلو و ۱۰۰ گرم کراک ونگه داري ۶۰۳ گرم ترياک و۹۴ گرم سوخته ترياک و دو دستگاه وافور واعتياد به مواد مخدر (محکوم به اعدام و دو سال حبس ومبلغ ۱۸۲۰۰۰۰۰ ريال جزاي نقدي و۷۰ ضربه شلاق)

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!