بریتانیا دست روی دست نگذاشته است و حامی بی چون و چرای اسرائیل نیست

بسیاری بر این باورند که بریتانیا حامی بی چون و چرای اسرائیل و فعالیت‌های
آن در اورشلیم و بیت المقدس شرقی است. این دیدگاه غلطی است و همان طور که
در ویدئوبلاگ باری مارستن، سخنگوی فارسی وزارت خارجه‌ی بریتانیا، مشاهده
خواهید کرد علاوه بر نادرست بودن این تصور بریتانیا قدم‌های بسیاری برای
بهبود رفاه فلسطینیان برداشته است که همه از آن اطلاع ندارند >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!