دست و پازدن يهود‌ي‌هابراي مقابله باپديده مشروعيت‌زدايي اسرائيل

خبرگزاري فارس: آژانس خبري يهود از طرح مشترك چند ميليون دلاري جوامع متحد يهودي در آمريكاي شمالي و شوراي امور عمومي يهوديان براي مقابله با قطع روابط تجاري، سرمايه‌برداري و تحريم‌هاي ضداسرائيلي خبر داد.

به گزارش خبرنگار ديپلماسي عمومي خبرگزاري فارس، “آژانس خبري يهود ” (JTA) ضمن اشاره به تلاش مشترك جامعه يهوديان براي مقابله با پديده مشروعيت‌زدايي اسرائيل گزارش داد: اتحاديه‌هاي يهودي توافق كرده‌اند در سال اول و با هدف سرمايه‌گذاري كامل بر روي اين پروژه يك ميليون و 600 هزار دلار به جوامع متحد يهودي در آمريكاي شمالي كمك كنند.

“ژاكوب بركمان ” (Jacob Berkman) با چاپ مقاله‌اي در اين پايگاه خبري به بررسي پديده جهاني مشروعيت زدايي اسرائيل پرداخته و از تشكيل شبكه‌اي جديد از يهوديان براي مقابله با آن خبر داده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!