«قطع دست فقط در جوامع ابتدايی ممکن است اثر داشته باشد»

روز چهارشنبه دست يک متهم به سرقت در زندان مرکزی کرمانشاه با  حضور ِِ
گروهی به اجراء در آمد  که دادستان کرمانشاه آنها را  «اشرار و اراذل و
اوباش سابقه‌دار » خواند.
 

هدف از به تماشا آوردن اين گروه ، «عبرت گرفتن»  آنها  عنوان شد.
 

اما  آيا  حقيقتاً چنين مجازاتی سبب عبرت اين مجرم  و يا  ديگر مجرمان خواهد شد؟
 

در اين باره دکتر نزهت فرنودی ، استاد دانشگاه و روانشناس بالينی در کاليفرنيا، به پرسش های رادیو فردا پاسخ می دهد.
 

من مجبورم شما را ارجاع دهم به تحقيقاتی که در اين زمينه صورت گرفته، به خصوص در ايالت های آمريکا که مجازات اعدام برداشته شده است.

به
دنبال پاره ای از تحقيقات بود که می خواستند ببينند آيا مجازات اعدام سبب
پايين آمدن آمار جرايم در اين ايالات شده است يا نه و چون نتيجه حاصل نشان
دهنده هيچ نوع شاخص آماری نبود به اين نتيجه رسيدند که اگر مجازات سنگينی
را برا…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!