خبرهای فاش نشده ای که در لرستان فاش شد

شکوری راد:


حزب


توده


هیچگاه مشی چریكی نداشت و دانشجو را چریك فرض نمی‌كرد. این حزب
در میان دانشجویان هم پایگاه چندانی نداشت و در میان نظامیان
بیشترین نفوذ را داشت. همانطور كه می‌دانیم فرمانده نیروی
دریایی ارتش در دوران دفاع مقدس یك فرد توده‌ای بود که بعدا
اعدام شد
.داوری

:

بنده به كودتا و تقلب در انتخابات اعتقادی ندارم و سندی هم در
مورد آن ارائه نشده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!