عزل امام جماعت امام زاده صالح تهران به دلیل دعانکردن به مقام رهبری

جرس: به گزارش منابع خبری جرس در تهران آیت الله شیخ محمود امجد کرمانشاهی امام جماعت امام زاده صالح تهران عزل شد. ایشان علاوه بر این امام زاده در ایام محرم و رمضان در مسجد کوی دانشگاه تهران نیز اقامه جماعت می کرد. آقای امجد منبر گرمی دارد و مورد توجه دانشجویان و نسل جوان است

اخیرا مقامات حراست و بسیج از وی می خواهند که در سخنان خود برای مقام معظم رهبری دعا کند. آقای امجد پاسخ می دهد “من در نماز شبم برای همه مومنین دعا می کنم”. چندی بعد عذر ایشان را می خواهند. امام جماعتی که حاضر نشود برای رهبری دعا کند “بصیرت” لازم را ندارد و معلوم نیست نمازش مقرب درگاه خداوند هم باشد

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!