ایرانیان از بن و ریشه خود آگاه نیستند

تازيان.. و به دنباله آنها سرسپردگانشان که بدبختانه گروهی از آنان شناسنامه ايرانی نيز دارند و در ايران زاده شده اند ولی به هيچ رو نميتوان آنها را ايرانی دانست٬ آنچنان تازشهای سهمگينی به فرهنگ و نژاد و گذشته ايرانی کرده اند که شايد گروه بسيار کمی باشد که گذشته پرفر و شکوه وفرهنگ پرفروغش را که روزی با گستردگی هرچه بيشتر در پهنه گيتی پرتوافشانی ميکرد٬ بشناسند و از بن و ريشه خود آگاه باشد.

به پیوست ویدئو کلیپ ای بنام  ” ایرانیان از بن و ریشه خود آگاه نیستند”، بر گرفته از گفتار زنده یاد ستار سلیمی “اله دال فک” از پاسداران فرهنگ ایران، توسط  DefendIranDemoc تهیه گردیده است. برای دیدن ویدئو لینک زیر را کلیک کنید:   http://www.youtube.com/watch?v=4kvO6WjNxhc

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!