۲۸ سال زندان، ۲۲ سال محرومیت از تحصیل، ۹ اخراج و ۲۶۸ ضربه شلاق …

۲۸ سال زندان، ۲۲ سال محرومیت از تحصیل، ۹ اخراج، ۲۶۸ ضربه شلاق بخشی از کارنامه فعالین و دانشجویان استان مازندران بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ را به خود اختصاص می دهد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار لیست و با نمایش ابعاد فشار دستگاه های امنیتی این استان بر روی دانشجویان که با استفاده از ارعاب، تهدید و استفاده از محرومیت تحصیلی به عنوان حربه ای برای خاموش کردن افراد منتقد استفاده می کنند تلاش می کند تا تصویر دقیق تری از جغرافیای فعالیت های سیاسی در دانشگاه ها و نیز نحوه برخورد دولت ایران با منتقدان خود ارائه کند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!