فلسطيني‌اي كه در كنار رزمندگان ايراني مي‌جنگيد

خبرگزاري فارس:
ميان عكس‌هايم دلبسته عكسي از يك بسيجي با نام احمد هستم، فلسطيني بود و به
عشق امام خود را به جبهه‌هاي حق عليه باطل رسانده بود، احمد از شيعيان
مخلصي بود كه سعادت ديدار با او در عمليات نصر هفت نصيبم شد.

به گزارش خبرگزاري
فارس، مسعود شجاعي طباطبايي در جديدترين پست وبلاگش« وصيت نامه» مطلبي را
قرار داده به نام «خاطرات جنگ به روايت تصوير/ عمليات نصر هفت».

با اينكه وي در توضيحات انتهاي مطلب دودلي خود را به جهت انتشار اين
مطلب عنوان كرده اما به قول خود وي: آنان كه نا آگاهانه بلندگوي كريه
استكبار مي‌شوند ، وفرياد زشت “نه غزه نه لبنان ” را سر مي دهند، آيا مي
دانند كه در كربلاي ايران غيور مرداني از فلسطين پا به پاي رزمندگان ما مي
جنگيدند…

در ميان عكس هايم دلبسته يك عكس از يك بسيجي با نام احمد هستم، فلسطيني
بود و به عشق امام خود را به جبهه هاي حق عليه با… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!