عیب از گیر بکسه

عییب از گیر بکسه

هیچ دقت کرده اید که ما ایرانیان از همه چی سرمون میشه؟

اگر در محفلی گله از درد زانو بکنید…فورا از هر سو یکی داروئی رو تجویز میکنه

خلاصه هرکی یه چیزی میگه چه بسا که احتمالا قرص ضد حاملگی به آدم
بدند

بیشترین
تخصص ایرانیان در رشته کمپیوتره…همه خودشون رو متخصص میدونن تا بحال
نشده از کسی بشنوم که بگوید ببخشید در این مورد اطلاعاتی ندارم…یا اینکه
اطلاعاتم ناقصه…خیر همه متخصصند و نظر میدهند.

اگر تو راه خود رو شما عیب کنه و در کاپوتش رو باز کنید…غیر از سر خودتان هفت تا سر دیگه هم میبینید که نگاه میکنند و نظر میدند.

اولی- بنزین دارین؟
-آره جونم همین نیمساعت پیش پر کردم
دومی – لابد باطریتون خالیه
-خالی نیست استارت میزنه
سومی-عیب از این کابلهاست…من یه ماشین داشتم کابلاشو موش خورده بود.
-تا همین الان همه چی درست بود وسط راه هم موش نبود
چهارمی-ممکنه موتورش خفه کرده..من یه پیکان داشتم همین عیب رو داشت.
-آخه موتور که وسط کار خفه نمیکنه..تا الان کار میکرد.
پنجمی- نکنه جای بنزین توش گازوئیل زدین..من یه بنز داشتم…
-نه آقا جون گازوئیل نزدم
ششمی-خانوم جون ماشینتون جوش اورده..من یه فورد داشتم…
-اگه جوش میورد که میدیدیم.
هفتمی- فکر کنم عیب از گیربکسه

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!