موسوی 61 درصد،کروبي، 10 تا 12 ميليون و احمدی نژاد 4 تا 5 ميليون رای

21آذر.اسنادويکی ليکس از مراکز ديده بانی آمريکا در باره ايران:نتيجه انتخابات – موسوی 61 درصد،کروبي، 10 تا 12 ميليون و احمدی نژاد 4 تا 5 ميليون رای

مردمک

نشريه آمريکايی «فارين پاليسی» در گزارشی به افشای مراکز آمريکايی ديده‌بان ايران در جهان پرداخته است که اسناد مربوط به آنها را ويکي‌‌ليکس منتشر کرده بود.

به نوشته باربارا اسليون، ويکي‌ليکس درواقع نه تنها راهکار آمريکا در قبال ايران را افشا کرده، بلکه به اين نکته هم اشاره کرده است که آمريکا به روش‌های غيرمرسوم، اطلاعاتی درباره کشوری به‌دست آورده است که تماس مستقيم محدودی با آن دارد.

در مرکز تلاش‌های آمريکا «مراکز ديد‌ه‌بان ايران» قرار دارد که آمريکا در بيش از 10 شهر در کشورهای نزديک ايران و غرب اروپا به راه انداخته است.

کاندوليزا رايس، وزير خارجه دولت جورج بوش، اين مراکز جمع‌آوری اطلاعات از ايران را سال 2006 داير کرد، ميز …

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!