وقاحت

پس از سی و دوسال با پوست و استخوان تجربه کردن، نیازی به یاد آوری منش دار و دسته صاحب جان و مال ایرانی، حداقل برای ایرانیان، نیست. ولیکن در مواقعی میزان وقاحت حضرات در وهم نیز نگنجد.

نمونه بارز آن بیانیه پشتیبانی بسیج اسلامیست ها از دانشجویان انگلستان است. همان بسیجی که وحشیگری هایش با مردم ایران و خصوصاً دانشجویان که شامل تجاوز جنسی نیز میشود اظهر من الشمس است در بیانیه ای گفته:

“رفتار حكام انگليسي در برخورد با دانشجويان معترض اين كشور يادآور سلطه‌گري‌هاي بريتانياي كبير در قرون گذشته و ظلم و ستم و استعمار واستثمار ملت‌هاي بي‌گناه در نقاط مختلف دنيا بود.

ما دانشجويان ايران اسلامی ضمن همدردی و حمايت از دانشجويان و جوانان بی دفاع انگليس، خواستار ايجاد فضايی آزاد و دموكراتيك براي پيگيری مطالبات دانشجويان و مردم انگلستان از حكام و صاحبان قدرت اين كشور بوده و از مجامع حقوق بشری خواستار پيگيری نقض حقوق شهروندی در اين كشور شده و درخواست محاكمه سران نظام پادشاهي انگلستان را در دادگاه‌هاي بين‌المللي داريم.

بسيج دانشجويی دانشگاه‌های سراسر کشور ”

http://www.jahannews.com/vdcgnu9qwak9ty4.rpra.html

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!